Kontaktujte nás
+420 774 435 441

Projekt Příprava na trh práce

logo esf

PŘÍPRAVA NA TRH PRÁCE

Dostali jste se do nepříznivé sociální situace? Potřebujete radu, pomoc nebo podporu? 

Nabízíme Vám zdarma individuální pomoc a poradenství (odborné poradenství v oblasti právní či finanční/ pomoc s oddlužením, personální poradenství s vazbou na trh práce, psychologickou  pomoc apod.), tak soubor vzdělávacích aktivit zaměřených na získání potřebných dovedností zejména pro trh práce a občanskou a finanční gramotnost. Současně si můžete vyzkoušet své dovednosti na některém z tréninkových pracovních míst. Cílem projektu je pomoci s odstraněním primárních bariér (osobní, rodinné, pracovní) bránících vstupu na TP

V projektu na Vás čeká příjemné prostředí, občerstvení a ke konzultacím jsou připraveni dlouholetí odborníci z praxe.

Konkrétní aktivity projektu:

 • Individuální pomoc
  • poradenství – finanční, psychologické, personální
  • práce s rodinou, řešení konfliktů
  • pomoc s řešením dluhů, výmazem z rejstříku trestů
  • aktivizace a motivace
 • Krátkodobé kurzy k získání dovedností potřebných pro samostatné řešení situace
  • aktivizačně motivační kurz ( osobní analýza silných a slabých stránek, aneb co mohu zaměstnavateli nabídnout; příprava k samostatnosti, jak na zátěž a stres)
  • příprava na trh práce (virtuální pohovory, příprava na pohovor, jak napsat správně životopis a motivační dopis, základy pracovního práva)
  • důležitost prvního dojmu – konzultace s vizážistou
  • měkké dovednosti pro trh práce (komunikace, týmová spolupráce, sebeprezentace, řešení problémů)
  • finanční gramotnost (hospodaření s rodinným rozpočtem, jak hledat úspory, jak na oddlužení apod.)
 • Koučink
  • stanovení profesních (i životních) cílů a hledání vlastních řešení a efektivních cest k jejich naplnění
 • Tréninková pracovní místa
  • prostřednictvím krátkodobých praxí možnost ověřit své dovednosti nebo předpoklady pro výkon profese přímo na pracovišti u zaměstnavatelů

Jak nás najdete? 
Místo realizace: Daliborova 22, Ostrava – Mariánské Hory

Kontakt: Mgr. Helena Topinková, tel: 774 435 441

Doplňující informace k projektu: 

Realizace: 1.11.2016 – 31.10.2019
Realizátor: Nonverba, z.ú.

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP Z a státního rozpočtu ČR.