Kontaktujte nás
+420 774 435 441

Novinky v sociální oblasti v roce 2017

Pomalu nám sice již končí duben, ale není od věci shrnout si některé změny a novinky, které začaly platit v sociální oblasti od začátku roku 2017.

Zvýšení důchodů

V první řadě došlo nařízením vlády ke zvýšení všech důchodů (starobních, invalidních, vdovských, vdoveckých i sirotčích) přiznaných před 1. 1. 2017. Základní výměra se zvýšila o 110,- Kč na 2 550,- Kč, a procentní výměra se zvýšila o 2,2 %. Stejně tak příplatky k důchodu přiznané před 1. 1. 2017 se zvýšily o 2,2 %.

Pro výpočet důchodů přiznávaných od ledna 2017 platí následující prvky konstrukce výpočtu:

 • všeobecný vyměřovací základ za rok 2015 ve výši 27 156,- Kč,
 • výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2015, který je 1,0396,
 • první redukční hranice pro stanovení výpočtového základu ve výši 12 423,- Kč,
 • druhá redukční hranice pro stanovení výpočtového základu ve výši 112 928,- Kč,
 • výše základní výměry starobního, invalidního, vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu od roku 2017 činí 2 550,- Kč.

 

Nová dávka pro tatínky – otcovská dovolená

Vypadá to, že muži, kterým se v tomto roce narodí dítě, budou mít nárok až na týdenní otcovskou dovolenou. Z nemocenského pojištění by měl otec dítěte po jeden týden dostávat 70 % vyměřovacího základu svého výdělku, tedy placené volno. Podpora by měla být stejná jako výše peněžité pomoci v mateřství, co činí maximálně 1.154,- Kč/den. Vybrat by si ji tatínci mohli kdykoliv v průběhu šestinedělí, aby pomohli své partnerce s prvotní péčí o miminko. Toto týdenní otcovské volno nebude možné přerušit.

Stejná jako výše uvedená pravidla by měla platiti i pro ty tatínky, kterým se dítě narodí v období 6 týdnů před účinností zákona.

Otcovskou dovolenou bude mít na starosti Česká správa sociálního zabezpečení (rodičovskou vyřizují Úřady práce).

V Evropské unii již 23 zemí z celkového počtu 28 členských států obdobnou dávku přiznává. V ČR by změny měly začít platit v průběhu roku 2017, avšak nejdříve ve druhé polovině roku – vzhledem k legislativnímu procesu. Přesto není zcela jasné, kdy přesně, a v jaké podobě.

 

Změna rodičovské dovolené a čerpání rodičovského příspěvku

Doposud platí, že celkovou sumu 220.000,- Kč může rodič čerpat následovně: po dobu 2 let při částce 11.500,- Kč/měsíčně,, po dobu 3 let 7.600,- Kč/měsíčně, a po dobu 4 let 3.800,- Kč/měsíčně.

A právě hranice částky 11.500,- Kč by se měla letos změnit. Nově by rodičovský příspěvek činil maximálně kolem 32.000,- Kč/měsíčně, a částka 220.000,- Kč by se tedy vyplácela cca 6 měsíců (u nejvyšší peněžité pomoci v mateřství).

Pokud ani jednomu z rodičů dle stávající úpravy nelze určit denní vyměřovací základ (kromě osob nezaměstnaných se jedná o ty osoby, které nemají nárok na peněžitou pomoc v mateřství, dále studenty a OSVČ bez nemocenského pojištění), musí matka čerpat rodičovský příspěvek po dobu 4 let, a to v pevných částkách (prvních 9 měsíců je to 7.600,- Kč a potom do věku 4 let dítěte ve výši 3.800,- Kč). Nově by tyto osoby mohly mít i variantu rodičovského příspěvku na 3 roky s měsíčním intervalem 7.600,- Kč.

Nová norma by mohla začít platit od října 2017;  avšak stejně jako u otcovské dovolené to zatím není jisté.

 

Úplné zrušení podmínky sledování docházky dítěte do předškolních zařízení – v současnosti je sledována docházka pouze u dětí mladších 2 let, kdy tyto mohou pobývat v předškolním zařízení maximálně po dobu 46 hodin v kalendářním měsíci. Tato podmínka bude zcela zrušena a bude se sledovat jen řádná péče o dítě v rodině.

 

Nemocenské pojištění

Redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu, který slouží pro výpočet výše dávek nemocenského pojištění, jsou pro rok 2017 následující:

 • první redukční hranice činí 942 Kč,
 • druhá redukční hranice činí 1.412 Kč,
 • třetí redukční hranice činí 2.824 Kč.

Částka rozhodného příjmu potřebná pro účast na nemocenském pojištění v roce 2017 je ve výši 2.500,- Kč.

 

Pojistné na sociální zabezpečení

Sazby pojistného na sociální zabezpečení byly od 1. ledna 2017 nastaveny takto:

 • u zaměstnavatele 25 % z vyměřovacího základu, z toho 2,3 % na nemocenské pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti,
 • u zaměstnance 6,5 % z vyměřovacího základu,

 

 • u osoby samostatně výdělečně činné
 1. 29,2 % z vyměřovacího základu, z toho 28 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti, jde-li o osobu samostatně výdělečně činnou, účastnou důchodového pojištění,
 2. 2,3 % z vyměřovacího základu, jde-li o osobu samostatně výdělečně činnou, účastnou nemocenského pojištění,

 

 • u osoby dobrovolně účastné na důchodovém pojištění 28 % z vyměřovacího základu.

Nejvýznamnější změny:

 • částka průměrné mzdy pro účely pojistného činí 28.232,- Kč,
 • maximální vyměřovací základ pro placení pojistného činí 355.136,- Kč,
 • rozhodná částka (daňový základ) zakládající účast na důchodovém pojištění OSVČ, která vykonává vedlejší činnost v roce 2017, je 67.756,- Kč,
 • minimální měsíční základ pro placení záloh na pojistné pro OSVČ vykonávající hlavní činnost za kalendářní měsíc, ve kterém byl (měl být) podán Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2016, je 7.058,- Kč – z toho minimální záloha na pojistné činí 2.061,- Kč,
 • minimální měsíční vyměřovací základ pro OSVČ vykonávající vedlejší výdělečnou činnost za kalendářní měsíc, ve kterém byl (měl být) podán Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2016, je 2.824,- Kč – z toho minimální záloha na pojistné činí 825,- Kč.

 

V roce 2017 je očekáván konec zákonodárného procesu také u těchto zákonů, které by měly začít platit v následujícím roce:

 • novela zákoníku práce (s výjimkou vybraných ustanovení, která upravují změny týkající se dovolené a která nabývají účinnosti 1. ledna 2018),
 • novela zákona o zaměstnanosti,
 • novela zákona o sociálních službách.

 

Zdroj: MPSV

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *